اینترلود

 

Amauageیک جفت عطر جدید با نام Interlud ارائه داده است Interlude Woman و Interlud Man برای نشان دادن اختلال آمده اند درحالیکه حس تعادل و آرامش را از طریق استفاده گسترده از بخور خوشبو و نوعی صمغ حفظ می کنند Christopher Chong می گوید :" من چیزی را که می بینم و در رایحه ها احساس می کنم تعبیر می کنم. تمام آشفتگی ها و اختلالات اجتماعی و طبیعی باید خودمانی تر شوند Interlude انعکاس تمام تاثیرات و اختلالاتی است که فرد برای دستیابی به رضایت فردی بر آنها غلبه می کند. " او همچنین در مورد استفاده از مواد اولیه می گوید:" Amauage یک اعتبار حسرت انگیز برای ابداع دوباره رایحه های متداول ایجاد کرده است. کندر و نوعی صمغ به طور سنتی عطری روحانی و مذهبی دارند اما در Interlude آنها دوباره جمع شدند تا احساس کنند که هنوز پیشرفته و پیچیده هستند." Interlud Man یک عطر تند جنگلی است که با رایحه ترنج خوشمزه، پرتقال، و روغن توت شیرین آغاز میشود و با رایحه های معطر عنبر، کندر، Opoponax،مرکبات و نوعی صمغ جاودانه میشود. رایحه های داخلی چرم، agarwood، نعناع هندی و چوب صندل در رایحه پایه ،لایه های نهایی عمق و بافت را اضافه می کنند.