ایفوریا لیکویید گلد

نسخه‌ای دیگر از ایفوریا این بار با نام ایفوریا لیکویید گلد در دو رایحه مختص آقایان و خانم‌ها توسط برند کالوین کلین معرفی شد. ساختارهایی فرحبخش ایجاد می کند و البته قدرت به همراه کمی تمایل تا با خشنودی در عطرهایشان ذوب شویم و وارد دنیای ثروت و تجملات . این محصول مدرن و چوبی - شرقی ایفوریا تعبیری از مردی با جذابیت و اغواکننده می باشد. ورژن مردانه آنساختاری شرقی- سرخسی ایجاد می کند که در نت ابتدائی با فلفل سیاه آغاز میشود و در نت میانی رایحه فوق العاده زعفران به آن اضافه میشود و در آخر این چوب صندل است که رایحه این عطر را تکمیل میکند

نت های بویایی عطرمردانه Calvin Klein Liquid Gold Euphoria for men عبارتند از:

رايحه اوليه: فلفل سیاه
رايحه ميانی: زعفران
رايحه پایه: چوب صندل