کوکوشانل

کوکو مادمازل عطرگلی ولوکس زنانهاست  که درسال 2001 توسط Jacques Polgeو Christopher Sheldrakeراه اندازی شدو بارایحه ی دل انگیزوشیرین همه خانم‌های دوست دار عطر را انگشت به دهان کرد. به جرات میتوان گفت کوکو بهترین عطر زنانه برند شانل و در ردیف چند عطر برتر جهان جا دارد.این عطرکه مختص به  خانم های  متشخص وباصلابت است درتاپ نوت برگرفته شده از گریپ فروت ، ترنج ،درنت های میانی یرگرفته ازنرگس ، گل رز ، برگ گل شمعدانی یاس ونت های پایه واصلی شامل ، صندل ، وانیل ، نعناع هندی و مشک وصمغ کندرودانه تونکامیباشد